Skolestyret

For hver skole velges et skolestyre på 8 medlemmer. Valget av medlemmer til skolestyret skjer i menigheten. Skolestyret er skolens øverste ansvarlige organ. Skolestyret skal se til at skolen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og menighetens læregrunnlag.

I tillegg til valgte medlemmer av styret har representanter fra forskjellige grupper rett til delta i møtene. Medlemmer med møterett velges i samsvar med Friskoleloven § 5-1.