Skolens formål

Samfundets skole skal i forståelse og samarbeid med hjemmet

  • hjelpe til med å gi elevene en sann kristelig oppdragelse på evangelisk- luthersk grunn
  • utvikle deres evner, åndelig og kroppslig
  • skaffe dem de kunnskaper og ferdigheter som bør være felles for alle Samfundets medlemmer
  • gi dem god, tidsmessig allmennkunnskap
  • gi elevene god sosial kompetanse