Velkommen til Odderøya Renseanlegg

Her er noen informasjonssider om Odderøya Renseanlegg som vi i 8. klasse fra Samfundets skole har laget. På oppdrag fra bedriften har vi jobbet med dette som en del av et MathEUS IX/Lektor2-prosjekt i skoleåret 2018/19.Vi skriver noen ganger OR, det er en forkortelse for Odderøya Renseanlegg.

Her er link til en Kahoot som lærere kan spille for elevene.

https://play.kahoot.it/#/k/8abcd4f6-d51d-4cc6-893f-4fafd1822770