Symmetri

Det var mange steder på Odderøya Renseanlegg hvor man kunne finne symmetri både på tanker, rom og noen av maskinene. Torleif fortalte symmetri var viktig mange plasser som f.eks for sikkerhet at mennesker ikke detter ned i kloakken/rørene. Her har vi satt inn noen bilder av symmetri som vi så på bedriften.