Tegning av anlegget

Fra du går på do på skolen vår i kvadraturen, tar det 2-3 timer før kloakken kommer inn på OR. Der blir det blandet med annen kloakk fra andre steder i byen. På OR blir det tilsatt jernklorid og renner til en slags "mikser". Her felles slammet ned på bunnen og skrapes ut, og det nesten rene vannet renner ut i sjøen.

Enkel illustrasjon av det som skjer på Odderøya Renseanlegg.

Her er en litt mer avansert og detaljer tegning, men den viser det samme som den først tegningen.