Team FCL

Glenn Tore Jensen

Glenn Tore Jensen er ansatt som lærer og vært IKT-ansvarlig ved skolene våre i 18 år. Han er spesial-pedagog og har tatt sin mastergrad i lese- og skriveproblematikk med fordypning i IKT. Han har også en 2-årig utdanning i system- og databehandling ved tidligere Høgskolen i Agder. Jensen var deltaker i DIM-prosjektet 2015-18 (se www.dim2015-18.no)

Odd Arnfinn Myklebust

Odd Arnfinn Myklebust er utdannet grunnskolelærer 5-10 og ble ansatt ved Samfundets skole høsten 2018. Han er også utdannet siviløkonom, autorisert forsikringsmegler og har i mange år vært ansatt i det private næringslivet innen sjøforsikring. Odd Arnfinn har søkt videreutdanningen via “Kompetanse for kvalitet” og er kommet inn på studiet: Programmering: 5-10. trinn ved Nord universitet. Odd Arnfinn er kontaktlærer og underviser i flere fag i FCL-klassen.

Ellen Rake

Ellen Rake er utdannet grunnskolelærer 5-10 og ble ansatt ved Samfundets skole fra høsten 2016. Hun har fordypning i norsk, samfunnsfag og musikk. Rake er både kontaktlærer og underviser i flere fag i FCL-klassen. Hun har studert naturbruk ved Søgne Videregående skole og jobbet som avløyser. Rake har vært ansatt som kulturskolelærer i noen år.

Gunnar Andersen

Gunnar Andersen er utdannet faglærer i realfag fra UiA. Han har vært ansatt i flere år ved Samfundets skole og underviser i matematikk, naturfag og programmering valgfag. som realfaglærer. Andersen har bachelor i matematikk med fordypning i fysikk, samt PPU. Han underviste og deltok i utviklingen av DIM-prosjektet og skal nå delta i Fremtidens Klasseroms Laboratorium.

Unn Morland

Unn Morland arbeider som faglærer ved Samfundets skole, og underviser i fagene kunst og håndverk, kroppsøving og fysisk aktivitet og helse. Dette har hun gjort i over 20 år. Hun har en BA med fordypning i kunst og håndverk, samt PPU fra UiA. Fra høsten 2019 skal hun ta Norsk 5-10 ved samme universitet, gjennom Udir sin Kompetanse for kvalitet- ordning. Hun underviser i FCL klassen, og underviste tidligere også i DIM klassen.

Robert Hanssen

Robert Hanssen har vært lærer ved Samfundets skoler siden 1975. Han er utdannet allmennlærer med fordypning i engelsk, tysk og idrett. Han har undervist i språkfagene i ungdomsskolen i mange år. Robert er med i teamet rundt FCL-prosjektet og skal undervise i engelsk og tysk.

Jonar André Karlsen

Jonar André Karlsen har fullført GLU 5-10 ved Universitetet i Agder og er nytilsatt ved Samfundets skole Sentrum. Karlsen har sin fordypning innen kroppsøving, norsk, samfunnsfag, og har i vår deltatt i et prøveprosjekt fra UiA - (IS-215) - Lærerens PfDK - Profesjonsfaglige Digitale Kompetanse). Skal primært arbeide med FCL i kroppsøving.

Evert Dean

Evert Dean har vært ansatt som lærer ved Samfundets skoler i nesten 40 år. Han er utdannet allmennlærer med videreutdanning i matematikk, naturfag, musikk, etikk, religion og livssyn. Hans masteroppgave: Meningsfylte matematikk-oppgaver? En casestudie fra ungdomsskoleelevers aktivitet knyttet til algebra på en bedrift. Dean var leder av DIM-prosjektet 2015-18 og nå prosjektleder av Fremtidens Klasseroms Laboratorium. Fra høsten 2019 er han også inspektør for ungdomstrinnet.