Team FCL

Unn Morland

Unn Morland arbeider som faglærer ved Samfundets skole, og underviser i fagene kunst og håndverk, kroppsøving og fysisk aktivitet og helse. Dette har hun gjort i over 20 år. Hun har en BA med fordypning i kunst og håndverk, samt PPU fra UiA. Fra høsten 2019 har hun holdt på med videreutdanning i Norsk 5-10 ved samme universitet gjennom Udir sin Kompetanse for kvalitet- ordning. Hun underviser i FCL klassen, og underviste tidligere også i DIM klassen.

Odd Arnfinn Myklebust

Odd Arnfinn Myklebust er utdannet grunnskolelærer 5-10 og ble ansatt ved Samfundets skole høsten 2018. Han er også utdannet siviløkonom, autorisert forsikringsmegler og har i mange år vært ansatt i det private næringslivet innen sjøforsikring. Odd Arnfinn gjennomførte videreutdanning i Programmering: 5-10. trinn ved Nord universitet i 2019/20. Odd Arnfinn er kontaktlærer i 10. klasse.

Yngvar Thorkildsen

Yngvar Thorkildsen er utdannet allmennlærer og har vært ansatt i Samfundets skole i mange år. Han har fordypning i kristendom og norsk, og skoleåret 20/21 tar han videreutdanning i samfunnsfag gjennom Udir sin Kompetanse for kvalitet- ordning. Yngvar har i en årrekke vært fagansvarlig i norsk og har vært brukt som offentlig sensor og oppmann ved mange eksamener.

John Fredrik Olsen

John Fredrik Olsen har jobbet 7 år som elektriker, men har omskolert seg til lærer ved å ta GLU 5-10. Han har vært ansatt som kontaktlærer ved Samfundets skole fra høsten 2019. John Fredrik har fordypning i IKT, kunst & håndverk, engelsk, matematikk og kristendom.Glenn Tore Jensen

Glenn Tore Jensen er ansatt som lærer og vært IKT-ansvarlig ved skolene våre i 18 år. Han er spesial-pedagog og har tatt sin mastergrad i lese- og skriveproblematikk med fordypning i IKT. Han har også en 2-årig utdanning i system- og databehandling ved tidligere Høgskolen i Agder. Jensen var deltaker i DIM-prosjektet 2015-18 (se www.dim2015-18.no)

Jarle Gunvaldsen

Jarle Gunvaldsen har jobbet som tømrer i over 4,5 år , men har omskolert seg til lærer ved å ta GLU 5-10. Han ble ansatt ved Samfundets skole høsten 2020 og er kontaktlærer i 8. klasse. Jarle har fordypning i kristendom, samfunnsfag, naturfag og matematikk.

Evert Dean

Evert Dean har vært ansatt som lærer ved Samfundets skoler i nesten 40 år. Han er utdannet allmennlærer med videreutdanning i matematikk, naturfag, musikk, etikk, religion og livssyn. Hans masteroppgave: Meningsfylte matematikk-oppgaver? En casestudie fra ungdomsskoleelevers aktivitet knyttet til algebra på en bedrift. Dean var leder av DIM-prosjektet 2015-18 og nå prosjektleder av Fremtidens Klasseroms Laboratorium. Fra høsten 2019 er han også inspektør for ungdomstrinnet.

Robert Hanssen

Robert Hanssen har vært ansatt som lærer ved Samfundets grunnskoler både i Egersund og Kristiansand fra 1975. Han er utdannet allmennlærer med videreutdanning i kristendom, tysk, idrett og engelsk. Robert har vært med i Fremtidens Klasseroms Laboratorium fra oppstarten. For tiden er han kontaktlærer sammen med Odd Arnfinn i 10. klasse. Det var den klassen som startet opp med FCL-prosjektet.