Den transcendente sone

The transcendent zone is where students can break free from their physical surroundings, to explore and influence the world on a larger scale. Through practical and visual use of technology, such as web search, video, coding, visual reality, augmented reality, 3D-technology and games, we want to empower our students and prepare them for the 21. century. We find activity, creativity and cooperation to be vital 21. century skills, and we hope tools such as Micro:bit and Lego Mindstorm will help us develop students with such skills.

Denne sonen i læringsarealet er den mest moderne og nyskapende. Her skal vi ta i bruk både spill og ulike teknologiske produkter som støtter 3D og programmering. Virtual Reality-briller (VR) kan gi elevene innblikk i ulike forhold som var umulig uten dette utstyret. Augmented reality (AR) eller utvidet virkelighet gir også mange muligheter som en ønsker å prøve ut. Programmering har vært et valgfag, men med de nye læreplanene skal alle elevene ta del i dette.

I denne sonen vil en legge vekt på å utvikle kreativitet, utforskning, undersøke og utprøving ved hjelp av moderne teknologi. Modelleringer og generaliseringer av ulike caser kan utvikles i denne arealet. Lagerrommet som ligger like i nærheten av dette læringsarealet, vil være lagerplass for alt utstyret.

Her vil vi prøve ut Micro-bit og Lego Mindstorms. Bord med mekatronikk kan tas ut.

Begrepet begripelig er en fornorsking av det tyske begreb «begreiftbarkeit». Å gjøre noe begripelig handler om å gjøre det abstrakte konkret og dermed støtte forståelsen av det faglige innholdet og læringen. Teknologien tilbyr oss mange muligheter for nettopp å gjøre abstrakte ting veldig konkrete.

Teknologi gir oss noen nye muligheter for utforskende og digital skapende. Teknologi er et virkemiddel, målet er læring. Teknologien gir oss nye inngangsvinkler, mer motiverende og mer spennende. Teknologi gir oss muligheter til å dele, samhandle, formidle og skape nye måter i faget.

I fremtiden klasserom kan læreren bruke teknologi for å forbedre interaktivitet og elevdeltakelse, få alle elevene aktivt involvert, for teknologi gjør det mulig for hver elev å bidra. IKT gir muligheter for å være aktive på ulike måter som støtter egne læringsstiler. Læreren må bevege seg bort fra lærerledede leksjoner. Digitale spill og simuleringer kan brukes til å introdusere mer engasjerende læring.


Ny teknologi gir en merverdi til forskningen ved å gi rik, allsidig og virkelige data, og ved å gi verktøy for å undersøke og analysere. Elevene blir aktive forskere: Forskning på tvers av varierte medier (tekstbasert, video, lyd, bilder, resultater av eksperimenter, tall, etc.) er grunnlaget for klasserommet. Undersøkelse kan finne sted ved å lese, observere, gjennomføre vitenskapseksperimenter, organisere undersøkelser, bruke roboter, etc. Oppmuntre tverrfaglige prosjekter: Læring på tvers av disipliner hjelper elevene til å analysere og forstå ting fra flere perspektiver. Lære ved å utforske: Studentene kan konstruere modeller, teste ideer og vurdere resultatene selv. Teknologien gir forskjellige måter for elevene å bli involvert gjennom praktiske læringsaktiviteter. Koble til omverdenen: I stedet for å jobbe innenfor de kunstige grenser for et fag, velger lærerne og studentene utfordringer og data for å undersøke virkelige liv.

Aktivitet, kreativitet og samarbeid er tre viktige stikkord for det 21. århundres kompetanse.

Rommet bør ikke bare fylles med teknologi, men også med materiell til makerspace. Å lage noe med virkelige materialer og deretter gå over til teknologi, eller kombinere dette, vil for mange gi stor innsikt og forståelse.


Aktuelt utstyr: micro:bit, Kitronik ZIP LEDs Add-On Pack for Inventorś, Kitronik E-Textiles Kit for BBC micro:bit, Sphero BOLT Power Pack, Edison V2.0 Robot - EdPack 10, Lego Mindstorms EV3, Sandbox AR, VR-briller, Apple iPad 32 GB, Gaming headset Logitech G430, DJI Phantom Spark droner, Bloxels Team Builder, Lego Education WeDo, CoDrone, Oculus Rift, 360o kamera, 3D-printer, Minecraft education, makerspace-utstyr….