Record-sone

I denne sonen er det muligheter for ulike opptak: film og lyd. Her finner du kamera, mikrofon, bluescreen og lys. Det er også muligheter til opptak av animasjon i en lydtett sone. Produktet kan legges ut og deles med andre. Podcast kan f eks legges på skolens hjemmeside eller deles med elevene i klassen.

I dette læringsarealet ønsker en å utvikle kommunikasjon, produksjon, presentasjon og fremme delingskultur. Det vil kreve stor innsikt og oppøving av den digitale kompetanse for å få det beste resultatet.


Fremtidens Klasseroms Laboratorium gir mulighet til at elevene kan planlegge, designe og produsere sitt eget arbeid - for eksempel en multimedieproduksjon eller en presentasjon. Tolkning, analyse, samarbeid og evaluering er viktige deler av den kreative prosessen.

Elevene er aktivt involvert i å produsere og skape eget innhold. Dette gjør at elevene kan trene sine fantasier. IKT gir en rekke måter å designe, lage og formidle nyttig innhold.