Record-sone

In the recording zone, students can record video and audio without a disrupting and distracting noise. We will use bluescreen, video editing and microphones to make high quality recordings. The recordings can be shown to the rest of the class, or published on websites and podcasts. 2019 has shown us how young people can influence the world and change the course of public debate, when delivering a clear and concise message in a convincing way. The recording zone will enable students to continue this legacy.

I denne sonen er det muligheter for ulike opptak: film og lyd. Her finner du kamera, mikrofon, bluescreen og lys. Det er også muligheter til opptak av animasjon i en lydtett sone. Produktet kan legges ut og deles med andre. Podcast kan f eks legges på skolens hjemmeside eller deles med elevene i klassen.

I dette læringsarealet ønsker en å utvikle kommunikasjon, produksjon, presentasjon og fremme delingskultur. Det vil kreve stor innsikt og oppøving av den digitale kompetanse for å få det beste resultatet.


Fremtidens Klasseroms Laboratorium gir mulighet til at elevene kan planlegge, designe og produsere sitt eget arbeid - for eksempel en multimedieproduksjon eller en presentasjon. Tolkning, analyse, samarbeid og evaluering er viktige deler av den kreative prosessen.

Elevene er aktivt involvert i å produsere og skape eget innhold. Dette gjør at elevene kan trene sine fantasier. IKT gir en rekke måter å designe, lage og formidle nyttig innhold.