Konversasjons-sone

Konversasjons-sonen ligger rett foran amfiet. Det organiseres slik at en bruker den første raden i amfi i tillegg til krakker som plasseres i en sirkel. Dette er også noe vi har erfaring med.

Her kan ulike faglige, sosial og etiske emner tas opp til drøfting i samlet klasse. Elevene øves opp til å ta ordet og argumentere for sitt syn. De trenes på å ha et lengre innlegg og kort replikk på andre elevers innlegg. Ulike løsninger kan tas opp til avstemming. En elev eller lærer er innleder og igangsetter.

Ønske: Oppøving i kritisk tenkning, respekt og forståelse for ulike synspunkt, ledelse av samtale og vekt på demokratiske prinsipper.

The conversation zone is a place for discussions led by the teacher or one of the students. Our emphasis in this zone will be to develop critical thinking, respecting different perspectives, moderation and democratic principles among the students.