Den individuelle sone

In the individual zone, students will work individually or in learning pairs. We are testing out different types of workstations, as some students will be standing by a tall desk while working, while others will have the opportunity to connect two external screens to their Chromebooks. This zone should be facilitated to develop depth learning, critical thinking and study skills.


I den individuelle sone for hver elev sin egen kontorplass til selvstudium og individuelt arbeid. Det er lagt opp til muligheter for to og to elever å arbeide sammen - læringspartner. Her vil vi prøve ut ståpulter og ståbrett for en del av elevene. Noen av elevene vil få to eksterne skjermer som kan koples til Chromebooken gjennom en dockingstasjon. Resten av elevene vil bruke en del av gruppeplassene til sin arbeidsplass. Det er fleksibiliteten og kombinasjonsbruken som skal prøves ut. En kan vurdere om en trenger én plass til hver elev, eller om det etter hvert blir slik at elevene jobber i de ulike sonene samtidig, og derfor trenger en ikke klassesett med kontorplasser. Det hadde vært spennende å prøve dette ut.

  • Her skal elevene arbeid stille og alene

  • Elevene som har tildelt ståpult, ståbrett o.l., bør oppfordres til å variere på bruk av stol og stå

  • Se etter at elevene har riktig høyde på stolene og pultene - på Sallistoler skal beinvinkelen være 1350 - armvinkelen skal være 900 på pulten

  • Elever som har to ekstra skjermer, må kople på disse + tastatur og mus

  • Samarbeid mellom elevene i svært begrenset omfang med hvisking som lydnivå.

  • Her skal det ikke være gruppearbeid eller felles undervisning

  • Ikke la ståbrett og stoler flyte rundt i rommet

På kontorplassen til elevene ønsker en å vektlegge dybdelæring, kritisk tenkning, lære og lære (metakognisjon), studieteknikk, repetisjon, forståelse, produksjon og oppbygging av faglige begreper.

Under individuelt arbeid vil elevene få mulighet til arbeid med f eks Kikora og Maximum Smart Øving i matematikk og tilsvarende programmer i andre fag.

Elevene i fremtidens klasserom trenger et annet sett med verktøy og ferdigheter til å presentere, levere og få tilbakemelding på deres arbeid. Da vil lille plenum være aktuell å bruke. Presentasjonen og leveransen av elevenes arbeid må inngå i planlegging av leksjoner, slik at de kan legge til en kommunikativ dimensjon i arbeidet. Deling av resultatene kan støttes av et dedikert område for interaktive presentasjoner som gjennom utformingen oppmuntrer til interaksjon og tilbakemelding.

Like viktig som å utføre interessant arbeid er å dele resultatene. IKT gir flere måter å skape interaktive og engasjerende presentasjoner, både ansikt til ansikt og online. Presentasjoner er interaktive handlinger, hvor jevnaldrende og læreren gir tilbakemelding. Det fysiske oppsettet kan støtte denne prosessen. Vi bør utvikle tilbakemelding-ferdigheter. Lytterne får en aktiv rolle som peer-reviewers, og de lærer å gi konstruktiv tilbakemelding. Presentasjonene er ikke forberedt på eller rettet mot læreren, men for klassen eller til og med et bredere fellesskap.

Elevene lærer å bruke ulike delingsverktøy som er en del av hverdags kommunikasjon i det 21. århundre. Elevene tar hensyn til meldingen, publikum og ressurser som er tilgjengelige når de velger verktøy. De kommer til å tenke på hvordan man skal nå forskjellige målgrupper.

Før eleven laster ned og laster opp, må vedkommende tenke på den ansvarlige bruken av elektroniske ressurser. Å være innholds skapende selv, lærer de å evaluere online-kilder kritisk, og å søke nødvendige tillatelser og opphavsrett til innholdet de deler seg

Utviklingssonen er et rom for uformell læring og selvrefleksjon. Studentene kan utføre skolearbeid selvstendig i sitt eget tempo, men de kan også lære seg uformelt mens de konsentrerer seg om sine egne interesser utenfor de formelle klasseroms-innstillingene både i skolen og hjemme. Ved å gi måter å fremme selvstyrt læring, støtter skolen elevers selvrefleksjon og metakognisjon. Skolen oppfordrer elevene til sann livslang læring ved å anerkjenne og validere uformell læring.

I fremtiden er elevene oppfordret til å oppdage for seg selv. De får muligheten til å være aktive deltakere i stedet for passive lyttere.