Verktøyprogram

Verktøyprogram som støtter opp under sone 3: kollaborasjon / samarbeid

Bildebehandling

Lyd og lydbehandling

Tankekart

Presentasjon

Undersøkelse, avstemming

Tidslinjer

Søkerettigheter

Spill

Virtuell virkelighet

Prosjekter og deling

Web, blog, Wiki

Quiz

Verktøyprogram som støtter opp under problemløsing / innovasjon. Disse programmene kan brukes i sone 2 - 6.

Web, blog og Wiki

Bilder

Lyd

Presentasjon

Søk på nettet

Spill

Koding

Virtuell virkelighet

Digitale bøker

Prosjektstyring

Hjemmeside

Samarbeid