Læringsfaser

  1. Start-fase
  2. Utforskende fase - inquiry
  3. Produksjons-fase
  4. Delings-fase
  5. Oppsummerings-fase
  6. Vurderings-fase
  7. Øvings-fase