Kilder til inspirasjon

Kilder til inspirasjon

Bring your own device (BYOD) - En guide for skoleledere. http://fcl.eun.org/byod

Interaktive klasseromsvideoer: http://fcl.eun.org/icwg-pedagogical-videos

  • Læring støttet av mobiltelefonen, både i og utenfor skolen, Sveits
  • Tilbakemelding ved bruk av video, Norge
  • IKT i musikkrommet, Irland
  • Et nettverk av eksperter - Virtuelt besøk på arbeidsplassen, Finland
  • Bruk av smarte tavler i undervisningen - Portugal
  • Vektorregning ved bruk av roboter - Estland
  • Læring i skya i et fleksibelt klasserom - Italia
  • Å bruke IKT til å fremme ferdigheter i kommunikasjon - Irland