Utvikle

Utvikle

Utviklingssonen er plassen for uformell læring og egenrefleksjon. Elevene kan gjennomføre skolearbeidet i sitt eget tempo, men de kan også fokusere på egne interesser utenfor det som har med skole eller hjem å gjøre. Ved å tilby måter å fremme selvstyrt læring på, støtter skolen opp under selvrefleksjon og metakognitive ferdigheter. Skolen oppfordrer til livslang læring, både ved å anerkjenne og å sikre uformell læring.

Hovedpoeng

 • Tillate et uformelt læringsmiljø: Det uformelle læringsmiljøet kan bære preg av eller ligne på et hjemmemiljø, hvor arbeidet foregår i en mer avslappet og uformell atmosfære.
 • Støtter motivasjon og eget språk: Læreren støtter personlig læring, skreddersydde læringsaktiviter, eller at elevene får frihet til å velge sine egne problemstillinger. Elevene kan også utvikle deres egne personlige porteføljer.
 • Bruke personlige læringsenheter: Personlige læringsenheter, som nettbrett og nettbøker, tilbyr tilgang til nettbaserte ressurser både på skolen og hjemme.
 • Omvendt klasserom: Elevene jobber med velstrukturerte, selvstendige oppgaver hjemme, så kan lærere bruke tiden i klasserommet til prosjektarbeid og samarbeid.
 • Læring gjennom lek: Læreren tilbyr læringsspill for elevene som kan brukes i pauser eller hjemme.

Nyttig utstyr

 • Uformelt læringsareal
 • Studiekroker
 • Flyttbare enheter
 • Lydutstyr og høretelefoner
 • Bøker og e-bøker
 • Spill (både analoge og digitale)