Samhandle

Samhandle

I fremtidens klasserom kan læreren bruke teknologi for å forbedre samhandlingen elevene imellom, mer enn i et tradisjonelt klasserom. En utfordring i det tradisjonelle klasserommet er å få alle elevene aktivt involvert i arbeidet. Teknologien gjør det slik at hver elev mer kan bidra til arbeidet. Løsningen varierer mellom personlige enheter som iPad og SmartPhones, til interaktive smarte tavler og et interaktivt læringsinnhold. I den interaktive sonen, utfordres både lærere og elever til et aktivt engasjement.

Hovedpoeng

  • Omforme den fysiske plassen: Å bryte opp det tradisjonelle klasserommet med bussformasjon, til f.eks. hestesko eller små grupper.
  • Fra tilskuer til deltaker: IKT tilbyr elevene ulike måter å være aktive på og som støtter opp under deres læringsstil.Det får også læreren bort fra den tradisjonelle formidler-rollen.
  • God samhandling med lærestoffet: Interaktive smarte tavler kan bli brukt sammen med et medierikt innhold og gode responsenheter.
  • Alle elevene har hver sin enhet i et motiverende klasserom: Elevene har hver sin nettbok, nettbrett ellers smartphone som tilbyr en tilpasset undervisning, som igjen kan fremme motivasjon for læring.
  • Fra tilsyn til kommunikasjon: Ulik programvare tilbyr stadig nye former for samarbeid og kommunikasjon, i tillegg til skolens LMS hvor elevene er koplet til deres egne enheter.

Nyttig utstyr

  • Interaktive tavler
  • Tilbakemeldingssystemer og enheter
  • Mobile læringsenheter som laptop og nettbøker, nettbrett og smarttelefoner osv.
  • LMS