Presentere

Presentere

Elever i fremtidens klasserom trenger ulike verktøy og ferdigheter til å presentere, levere og få tilbakemelding på deres arbeid. Presentasjon eller tilbakemelding på elevarbeid må danne grunnlag for planlegging av nye timer, og elevene må gis mulighet for å gi sin stemme til planleggingen. Deling av resultater blir mer interessant når elevene har tilgjengelig arealer med mulighet for interaktive presentasjoner. Ved bruk av design og layout støttes samhandling og tilbakemelding. Det oppfordres til Online publisering og deling av resultater, slik at elevene blir vant til å bruke elektroniske ressurser og blir kjent med prinsippene for eSafety.

Hovedpoeng

  • Lære å dele og kommunisere: Det er like viktig å dele resultater som å finne dem. IKT tilbyr ulike måter å lage interaktive og engasjerte presentasjoner på, både ansikt-til-ansikt og online.
  • Interaksjon med et bredere publikum: En presentasjon er en interaktiv sak, hvor både medelever og lærere kan gi tilbakemelding. Det fysiske miljøet kan bygge opp under en slik prosess.
  • Utvikle ferdigheter til å gi gode tilbakemeldinger: Lytteren får en aktiv rolle som lytter, og de lærer å gi konstruktive tilbakemeldinger. Presentasjonen er ikke kun men for læreren, men for hele klassen eller et bredere publikum.
  • Blir vant med et bredere spekter av metoder for deling og presentasjoner, tilpasset det 21. århundret.
  • Inkluderende presentasjoner: Studentene må tenke gjennom budskapet, lokaliteter og tilgjengelige ressurser når de skal velge verktøy. De må tenke gjennom hvem som er mottakeren av budskapet, og deres kunnskapsnivå.
  • Å gjøre presentasjoner til et skoleprodukt: En presentasjon kan legges ut i skolens offentlige rom, f.eks. i et bibliotek, eller på skolens hjemmeside. Dette gjør det mulig å dele med alle som er knyttet til skolen eller er interessert i skolen.
  • Bli kjent med elektronisk sikkerhet i skolearbeidet: Før eleven laster ned eller opp dokumenter, må de tenke gjennom en ansvarlig bruk av nettressurser. Å skape et innhold, handler om at elevene vurderer nettressurser kritisk, får nødvendige tillatelser og kopirettigheter i forhold til det de produserer selv.

Nyttig utstyr

  • Et presentasjonsområde med fleksible møbler
  • En god HD prosjektør / skjerm som kan tilby kvalitet i forhold til presentasjonene
  • Oline publikasjonsverktøy (blog, web-sider osv)