Skape

Skape

Fremtidens klasserom gir elevene mulighet for å lage en plan, designe og produsere deres eget arbeid - for eksempel gjennom en multimediaproduksjon eller en presentasjon. I denne sonen er ikke gjentakelse av informasjon nok, elevene må jobbe med virkelighetsnære aktiviteter for å bygge sin egen kunnskap. Tolkning, analyse, samarbeid og evaluering er viktige komponenter i denne kreative prosessen.

Hovedpoeng

 • Å lære ved å skape: Elevene er kontinuerlig opptatt med å produsere og skape deres eget innhold. Dette kan utfordre deres virkelighetsoppfatning og skape ny læring.
 • Å bruke teknologi som engasjerer: IKT tilbyr et mangfold av muligheter til å designe, skape og formidle egenprodusert innhold.
 • Elevene utvikler deres sosiale ferdigheter: Dette gjør de gjennom prosjektarbeid, som inkluderer presentasjon, planlegging og samarbeid.
 • Gir elevene selvstendighet og eierskap over egen læring, øker deres engasjement rundt oppgaven, og fremmer følelsen av et personlig ansvar for egen læring.
 • Skape for det virkelige liv: Studentens sosiale engasjement kan utløses ved å starte og gjennomføre prosjekter som fremmer trivsel til skolen eller lokalsamfunn.
 • Å vise fram studentarbeider: Over tid kan elevene utvikle deres egen læringsportefølje. Denne kan hjelpe dem til å se sammenhenger mellom ulike fag, og tilby en realistisk kontekst til læringsarbeidet i klassen.

Nyttig utstyr

 • Grønn vegg
 • Videokamera i HD
 • Digitalt kamera
 • Flip kamera
 • Videoredigeringsutstyr
 • Opptaksutstyr for lyd (mikrofoner)
 • Podcast programvare
 • Animasjon programvare
 • Streaming programvare