Undersøke

Undersøke

I fremtidens klasserom blir elever oppfordret til å utforske selv. De blir aktive deltakere fremfor passive lyttere. I denne sonen kan lærere presentere inquiry- og prosjektbaserte oppgaver for å forbedre elevens evne til å tenke selv. Et fleksibelt læringsmiljø støtter konseptet, og det fysiske arealet kan raskt endres slik at det blir mulighet for gruppe-, par- eller individuelt arbeid. Ny teknologi gir en tilleggsverdi ved å tilby rik, allsidig og virkelighetsnær data, og ved å tilby verktøy til å undersøke og analysere.

Hovedpoeng

 • Å utvikle evnen til kritisk tenkning: Elever lærer hvordan de kan finne kilder av kvalitet og hvordan de skal håndtere informasjonen de får.
 • Å utvikle evnen til å løse problemer: Elevene har et mål om å utfordre og løse. Spørsmålene blir stilt av elevene selv. Spørsmålene bygger på deres styrker, potensialer og preferanser.
 • Elevene blir aktive forskere: Forskning i ulike medier (tekst-basert, video, lyd, bilder, resultat av eksperimenter, tall osv) danner grunnlaget for klasseromsaktivitetene. Undersøkelser skjer gjennom lesing, observering, gjennomføring av eksperimenter, organisering av spørreundersøkelser, bruk av robot osv.
 • Oppmuntring til tverrfaglige prosjekter: Læring på tvers av fag hjelper elevene til å analysere og forstå ting fra ulike perspektiv.
 • Læring gjennom undersøkelse: Elever kan konstruere modeller, teste ideer og evaluere resultater. Teknologien tilbyr ulike måter å bli engasjert i praktiske aktiviteter på.
 • Å komme i kontakt med verden utenfor skolen: I stedet for å jobbe innenfor kunstige rammebetingelser i skolen, kan lærere og elever utforske realistiske problemstillinger utenfor skolen

Nyttig utstyr

 • Datalogger
 • Roboter
 • Mikroskop
 • Online laboratorier
 • 3D modeller