Future Classroom Lab

European Schoolnet

FutureClassroomLab er utviklet av European Schoolnet, og er et inspirerende læringsmiljø plassert i Brussel. I miljøet utfordres gjestene til å tenke gjennom deres oppfatning av pedagogikk, teknologi og design av klasserom. Gjennom 6 læringssoner kan gjestene utforske viktige element i det 21. århundres læring: student og lærerroller og oppgaver, læringsstiler, design av læringsmiljø, dagens og ny teknologi, og sosiale trender som påvirker læring.


Siden FutureClassroomLab ble åpnet januar 2012, har European Schoolnet og 30 utdanningsministre jobbet tett med et økende antall IKT-tilbydere, for å sikre at finansieringen er uavhengig og at plattformen er bærekraftig.


Beslutningstakere, industripartnere, lærere og andre interesser av utdanning, kommer jevnlig sammen til arbeids- og strategiseminarer for å videreutvikle visjonen om fremtidens skole.


Læringssoner

FutureClassroomLab har 6 læringssoner:

  1. Undersøke (Investigate)
  2. Skape (Create)
  3. Presentere (Present)
  4. Samhandle (Interact)
  5. Utveksle (Exchange)
  6. Utvikle (Develop)

Hver sone fremhever et spesielt areal for læring og undervisning. Det hjelper besøkende med å tenke nytt om fysisk areal, ressurser, nye roller til lærere og elev, og hvordan støtte ulike læringsstiler.

Dette til sammen gir rommet en unik måte å visualisere en ny, holistisk måte å undervise på. Sonene reflekterer hva god undervisning bør handle om: å være på, involvert og å være utfordret.