Bruk av teknologi

Stephanie Andersson Sjösten (n00b / Elastisk AS)

Hvordan utstyret skal anvendes i opplæringssituasjonen (fagdidaktisk)

  • Micro:bit: Matematikk, naturfag, teknologi i praksis (se Lær kidsa koder)
  • Sphero: Norsk, matematikk, naturfag, tenkologi i praksis, samfunnsfag ++ (se Sphero EDU)

Nyttige linker i arbeidet:

Hvordan utstyret skal bidra til at lærerne får tatt i bruk sin kompetanse i programmering i klasserommet

  • Sphero er en lavterskelmulighet for lærerne som kvier seg for/er skeptiske til programmering i skolen (ikke for at de virker vare ett problem hos er) . Det er enkelt å komme i gang og tar programmeringen ut av skjermen. Sphero har også mye videomateriell som gjør det enkelt å komme i gang. Sphero er et suverent verktøy for å avmystifisere programmeringen.