21. århundres skills

Digitalt verktøy som kan være hjelpemidler til problemløsning og innovasjon:

http://info.21skills.dk/projektorienteret/digitale-vaerktoejer-kan-understoette-problemloesning-innovation/

Digitalt verktøy som kan være hjelpemidler til elevsamarbeid

http://info.21skills.dk/projektorienteret/digitale-vaerktoejer-kan-understoette-samarbejde/