Pedagogiske ideer

Nå i starten av prosjektet, ønsker vi å samle så mange pedagogiske ideer som mulig. Etter hvert skal vi meisle ut fremtidens didaktikk som vokser frem fra vårt laboratorium-forsøk. Den skal bygge på våre mangeårige erfaringer fra vårt didaktiske samarbeid med UiA, lærernes kompetanse og mangeårig erfaring fra skolestua, DIM-prosjektet og de signaler vi fanger opp fra både Utdanningsdirektoratet, ulike futureclassrooms-forsøk både nasjonalt og internasjonalt og ikke minst alle de eksterne samarbeidspartnere som ønsker å være en del av vårt prosjekt.