0. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่ง.pdf

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน(ไทย-สปป.ลาว)


กิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม

มรดกคุณค่าแห่งอาเซียน(ไทย-สปป.ลาว)

1.ผังโรงเรียนสามชุกรัตนฯและสถานที่พัก.pdf

1.ผังโรงเรียนสามชุกรัตนฯและสถานที่พัก

2.กำหนดการกิจกรรมโดยละเอียด คณะ สปป.ลาว.pdf

2.กำหนดการกิจกรรมโดยละเอียด คณะ สปป.ลาว

3.กำหนดการกิจกรรมโดยละเอียด คณะไทย.pdf

3.กำหนดการกิจกรรมโดยละเอียด คณะไทย

4.ตารางกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน.pdf

4.ตารางกิจกรรมค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกคุณค่าแห่งอาเซียน

5.กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ.pdf

5.กำหนดการพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการ

6.ผังรายการการแสดงเวทีกลาง.pdf

6.ผังรายการการแสดงเวทีกลาง

7.รายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม.pdf

7. รายชื่อครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

8.ລາຍຊື່ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ມປ ສີສັດຕະນາກ.pdf

8.ລາຍຊື່ ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ ມປ ສີສັດຕະນາກ

9.แบบแจ้งรายชื่อนักแสดงการแสดงศิลปวัฒนธรร.pdf

9.แบบแจ้งรายชื่อนักแสดงการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผังที่นั่งสถานที่หอประชุม.pdf

ผังที่นั่งสถานที่หอประชุม

.ผังสถานที่จัดนิทรรศการวิชาการ 62.pdf

ผังสถานที่จัดนิทรรศการวิชาการ 62