Hauspoa

Hauspoa proiektuaren barruan hainbat jarduera biltzen dira, bigarren hezkuntzako ikaslegoari bideratuak eta borondatezkoak direnak. Jarduera guztiak arratsaldez egiten dira.

Proposamenak askotarikoak dira. Betiko laguntza klaseak daude, baita ikasteko gelak eta informatika gelak ere. Aldi berean robotika tailerrak, xaboia egiteko tailerrak, ikastetxearen aldizkariaren erredakzioa edota ortuaren zainketa aurki dezakegu.

Jardueraren eskaintza eta jarduera bakoitzaren edukia ikasturtearekin aldatzen da, ikasle kopurua eta ikasleen nahien arabera.

El proyecto Hauspoa engloba un amplio grupo de actividades de carácter voluntario que se ofertan al alumnado de secundaria del centro, en horario de tarde.

Las propuestas son muy variadas, abarcando desde las tradicionales clases de apoyo y las aulas de estudio e informática, hasta talleres de robótica o elaboración de jabones, pasando por el trabajo de redacción de la revista del centro o el cuidado del huerto.

La oferta de actividades y el contenido de las mismas varía cada año, en función del número de alumnas y alumnos, y de sus intereses .