กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

SCIENCE S.W.K.

ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต

ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ค่าย Gifted ม.4

ชนะเลิศ Robot ระดับนานาชาติ