ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

SCIENCE S.W.K.

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน science show "งานสัปดาห์วิมยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค)" ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

16 ส.ค. 62 เข้าร่วมการแข่งขัน Science show ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.ชร) ได้รับรางวัลชนะเลิศ

วันวิทย์ อบจ. 62

3 - 4 ส.ค. 62 จัดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน

3 - 4 ส.ค. 62 จัดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และค่ายวิทยาศาสตร์อากาศยาน

22-23 ส.ค. 62 นักเรียนชั้น ม. 6.13 ร่วมงาน "วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต พลังความคิดพัฒนาโลก" การประชุมวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11 เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ. ลำปาง

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ภาคเหนือ)​ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับ

1.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ภาพนักเรียนรับรางวัลหน้าเสาธง กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

3 ก.ค. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี แก่นักเรียนและครูผู้ควบคุม ในโอกาสที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จากการเข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympiad 2019 Oswego New York USA ที่ผ่านมา

ต้อนรับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympiad 2019 Oswego New York USA

26 มิ.ย. 62 ร่วมต้อนรับนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Genius olympiad 2019 Oswego New York USA

22 มิ.ย. 62 ค่ายสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.1

22 มิ.ย. 62 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทโนโลยีร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสะเต็มศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาเชิงสะเต็มศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 97 คน กิจกรรมสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย

17-22 JUNE 2019 แข่งขันโครงงาน GENIUS OLYMPIAD 2010 SUNY OSWEGO NEWYORK

17-22 JUNE 2019 แข่งขันโครงงาน GENIUS OLYMPIAD 2019 SUNY OSWEGO NEWYORK

10 มิ.ย. 62 ภาพนักเรียนรับรางวัลหน้าเสาธง กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

10 มิ.ย. 62 นักเรียนรับรางวัลหน้าเสาธง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดูงานเครื่องบิน สิงคโปร์

5 - 7 มิ.ย. 62 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรลส์-รอยซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม STEM Young Pilot Challenge 2018 โดย นักเรียนและครูผู้ควบคุมจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ผ่านการแข่งขันเครื่องบินบังคับด้วยวิทยุ ประเภท Scale Model Airplane ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน การบิน ณ ประเทศสิงคโปร์ ในครั้งนี้

ศึกษาดูงาน จ.ภูเก็ต

ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์

ค่าย Gifted ม.4

ชนะเลิศ Robot ระดับนานาชาติ