ค่ายโอลิมปิกวิชาการ

สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม