Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ประชุมผู้ปกครอง 1/2562

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562Carousel imageCarousel imageCarousel image
425-2562-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูช่วยเหลือนักเรียน 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2562

381-2562-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประชุมผู้ปกครอง 1/2562

441-2562-คำสั่งมอบหมายให้ครูปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562.pdf

คำสั่งเวรประจำวัน

442-2562-คำสั่งแต่งตั้งเวร และผู้ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ กรกฏาคม - กันยายน (ชาย).pdf

คำสั่งเวรครูชาย

442-2562-คำสั่งแต่งตั้งเวร และผู้ตรวจเวรรักษาสถานที่ราชการ กรกฏาคม - กันยายน (สตรี).pdf

คำสั่งเวรครูสตรี

เพลงบรรดาเรา