Espazo Covid

Cada día para vir ao cole

Comprobar se teño algún síntoma compatible. De habelo: quedar na casa, chamar ao centro de Saúde e comunicarnolo ao cole por teléfono (986542750) ou cubrindo o seguinte formulario.

Revisar se vai na mochila todo o material, porque non cole non o poderemos compartir.

Levar unha máscara posta e outra de resposto nun estoxo para gardala.

Acceder pola entrada e na queda que me corresponda. Sendo puntual e mantendo a distancia.

Formulario de non asistencia ao Centro