กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายพนม ธุระนนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับตั้งแต่ปฐมยาตราเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2489 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2539 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดสกลนคร รวม 109 ครั้ง โดยทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริ ให้แก่จังหวัดสกลนคร มากถึง 286 โครงการ โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในอำเภอวานรนิวาส จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ลานที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 โดยเป็นการประชุมสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่าน พร้อมขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับสมาชิกที่ถึงแก่กรรม พร้อมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ 

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 9/2566

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3นำโดย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9/2566 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยเป็นการประชุมประจำเดือนเพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบหนังสือสำคัญและประดับเครื่องหมายแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน,พิธีเชิดชูเกียรติผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองท้องถิ่น) , กำนันที่เกษียณอายุ       และสำนักงานพัฒนาชุมชนมอบเงินสมทบวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และ นางศุจิกา อ้วนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 4 อาคารนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส    วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 

******************************************

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นำคณะ ผู้อำนวยการกลุ่มและหน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

เป็นตัวแทนหน่วยงาน ถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี พร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน พร้อมจุดเทียนมหามงคล ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 กิจกรรมทำบุญในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  และพลังของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3

พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่ม

และหน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวาย พระราชกุศล (พระสงฆ์ 62 รูป) ณ วัดโนนวิเวกศรีเมือง ตำบลวานรนิวาส 

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีฯ และ เวลา 10.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสองชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล 

รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานกล่าวคำถวายถวายพระพรชัยมงคล กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริฐพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมกันกับบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กิจกรรมตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้นำในการประกอบกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรม มีการเข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย พร้อมรับฟัง ข้อราชการต่าง ๆในห้วงสัปดาห์นี้ กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการทุกวันจันทร์ ทำให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความรัก ความสามัคคี มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่งดงาม และยั่งยืน

เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2556 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นําโดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 และบุคลากรในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ในวันที่ 7 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งจัดกิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตร ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 นับเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นพลังขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน โดยประวัติความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นผลจากการที่กระทรวศึกษาธิการได้ปรับโครงสร้างการบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ประชุมโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ 

ลดภัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 

                                           เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ชามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มและหน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ "ทําความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ประจําปี 2566 โดยกลุ่มอำนวยการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของโครงการดังกล่าวคือการสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัดใช้และบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งดการใช้ขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติก(หัวสายพวงต่าง ๆ) แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทั้ง และโฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน พร้อมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดใช้ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร แทนตลอดจนการนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

เดินแบบ"อนุรักษ์ผ้าไทย 

ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น" 

            วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 ณ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายสมพงษ์ แสนโคตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานเดินแบบ"อนุรักษ์ผ้าไทย ใส่ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น" มีผู้ร่วมเดินแบบฯ จำนวน 62 คู่ โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ และมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 (ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ร่วมเปิดงานฉลองสมโภชน์ 162 ปี เมืองวานรนิวาส

          วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566 18.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองสมโภช 162 ปี เมืองวานรนิวาส พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด โดย วันที่ 26 มิถุนายน 2404เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระราชทานสาส์นตราตั้ง โปรดเกล้าฯ ยก "บ้านกุดลิง" ขึ้นเป็นเมืองและพระราชทานนามว่า''เมืองวานรนิวาส"' อำเภอวานรนิวาส จึงได้กำหนดจัดงานสมโภช 162 ปี อำเภอวานรนิวาส ระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน 2566 โดยมีนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 (ศูนย์ราชการอำเภอวานรนิวาส) อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมตามโครงการ

เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 

       วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยมี กลุ่มอำนวยการ เป็นผู้นำในการประกอบกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมมีการ เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย พร้อมรับฟัง ข้อราชการต่าง ๆ ในห้วงสัปดาห์นี้ กิจกรรมนี้ได้ดำเนินการทุกวันจันทร์ ทำให้บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรัก ความสามัคคี มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่งดงาม และยั่งยืน

     พิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

                    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมสวาท ประเริฐสังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคคล, นายสกล ชัยทวีกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎฎหมายและคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เป็นตัวแทนหน่วยงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมอำเภอวานรนิวาส โดยมีนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อปท. ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในอำเภอวานรนิวาส ร่วมพิธีดังกล่าวฯ และจุดเทียน-ร้องเพลง "สดุดีจอมราชา" พร้อมเพรียงกัน

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา     

3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพงษ์ แสนโคตร รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ผอ.กลุ่มและหน่วย หร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หน้าอาคารตึก 2 ชั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

กิจกรรมจิตอาสาในโอกาสสำคัญของชาติไทย

"วันฉัตรมงคล"

  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มอบหมายให้  กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลวานรนิวาส ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันฉัตรมงคล เพื่อระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวานรนิวาส  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กิจกรรม 5ส กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

            เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส อันประกอบด้วย สะสาง (Seiri), สะดวก (Seiton), สะอาด (Seisou), สุขลักษณะ (Seiketsu), และสร้างนิสัย (Shitsuke) เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ปลูกฝังการทำงานแบบมีส่วมร่วม สร้างความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร ณ บริเวณห้องปฏิบัติการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

การประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

                                 วันที่ 2 พฤษาคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การดำเนินงานสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณา ข้าราชกรครู และบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการข้าราชการบำนาญ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด เข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ   ให้กับผู้รับประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

                  กิจกรรมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่สงกรานต์ สพป.สกลนคร เขต 3

                 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันปีใหม่ไทย   (วันสงกรานต์) พ.ศ. 2566 เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สืบสานประเพณีอันดีงามของประเทศ  และแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ รวมทั้งขอพรปีใหม่ไทย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยในช่วงเช้า เป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรและขอขมาพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ต่อด้วยกิจกรรมทรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตามลำดับ ณ หอประชุมศาลากลางน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

                  วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3, พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฟังการประชุมพุธเช้าข่าวโรงเรียน               และ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2566 และรับฟังนโยบาย/แนวทางการจัดประชุมสัญจร  " ผอ.เขต พบผู้บริหาร เพื่อนครู และบุคลากรทางการศึกษา"  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมสัญจร ณ ห้องประชุมสายใย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร      เขต 3 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

    เดินแบบผ้าไทย ใส่ให้สนุก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 และนายยศกร  กางทอง พนักงานพิมพ์ดีด เข้าร่วมงาน   เดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก เพื่อระดมทุนช่วยกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาสและแสดง ถึงเอกลักษณ์ของผ้าคราม อันเป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดสกลนคร โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้รับเกียรติ จาก นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานรัชกาลที่ 5 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นางศุจิกา อ้วนละมัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย พร้อมรับฟัง ข้อราชการต่าง ๆ ในห้วงสัปดาห์นี้และสัปดาที่ผ่านมา โดยกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินการทุกวันจันทร์ ทำให้บุคลากร ในหน่วยงาน เกิดความรัก ความสามัคคี มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่งดงาม และยั่งยืน 

วิ่งการกุศล "RUN FOR LOVE" จังหวัดสกลนคร 

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  โดย นายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย   นางศุจิกา อ้วนละมัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสมสวาท ประเสริฐสังข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม RUN FOR LOVE ณ หอประชุม สวนสาธารณะเทศบาลตำบลวานรนิวาส จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุน การบริการระบบปฐมภูมิของจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย  ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงในจังหวัดสกลนคร โดยมี นายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

                                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 นำโดย นายทวีศักดิ์ พรหมพินิจ และ นายกีรติ ซามัชฌิมา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร   เขต 3 พร้อมด้วย   ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ   แผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย พร้อมการรับฟังข้อราชการต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้นำกิจกรรม โดย สพป.สกลนคร เขต 3 ได้ดำเนินกิจกรรมทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ สับเปลี่ยนหมุนเวียนการเป็นผู้นำกิจกรรม ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต อันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร การรับฟังข้อราชการเร่งด่วน สร้างการสื่อสารในงอค์กร การตระหนักในหน้าที่ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

        วันที่ 27 มิถุนายน 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  3  โดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิต สพป.สกลนคร เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมได้เเก่ นางนันปภัทร์ บรรณ์ติเจริญโชติ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 18 ศูนย์เครือข่าย เเละ ผอ.กลุ่ม เเละเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการประชุมหารือข้อราชการ

                         เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3        นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ร่วมใจปลูกต้นไม้ภายในสำนักงานเขตพื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจ ไทยสกล 3 ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและบุคลากรในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยบุคลากรในสังกัด 74 คน ปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร จำนวน 200 ต้น

                      เมื่อวันจันทร์ ที่ 14  มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร นำโดย นายอนุกูล ทองนุ้ยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมไมตรีจิตสพป.สน.3 โดยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 338/2565 ณ   2 มีนาคม 2565 พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์กุลวงค์ และนายจารุบุตร อุปพงศ์กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร ให้การร่วมประชุมหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯระยะแรกโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนแก้ไขปัญหนี้หนี้สินครูผ่านระบบออนไลน์

             วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร    เขต 3  ได้ดำเนินการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์การทำงาน ภายในอาคารและนอกอาคาร เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค กลุ่มอำนวยการได้ดำเนินการเข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการจำดัดเชื่อโรคและการแพร่ระบาดโดยดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้ติดต่อราชการ ได้มีความมั่นใจในการเข้ามาทำงานและรับบริการ

             ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ได้จัดกิจกรรม "ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "    และประกาศเจตนารมณ์ ห้ามนำถุงพลาสติค แก้วพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3