วันที่ 14 กันยายน 2561 ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม "ครุมุทิตา 2561" เริ่มเวลา 13.00 น.

นายวรากุล หงษ์เทียบ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.0-3224-1004 โทรสาร 0-3224-1480

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8