ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ การสอบคัดเลือก)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ การสอบคัดเลือก)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทการสอบคัดเลือก)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทนักเรียนทั่วไปไม่จำกัดเขตพื้นที่บริการ ความสามารถพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 (คลิก)

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอนุมัติการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทความสามารถพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 (คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ GSMP)

มอบตัววันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.(คลิก)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ GSMP)

มอบตัววันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.(คลิก)