ครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

(Gifted Science Mathematics Program : GSMP)

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (GSMP )
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

1598 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

เบอร์โทรศัพท์ 02-221-0196 , 02-221-0824 02-623-3402