พบกันวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

ท่านที่ได้รับบัตรแล้ว ขอความกรุณาศิษย์เก่าลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นรายบุคคล (ต้องทราบหมายเลขโต๊ะ) ตาม Link ที่แจ้งในข้อความตอบรับหรือใช้ QRcode ที่อยู่บนบัตร เพื่อความสะดวกของท่านในวันงาน โดยไม่ต้องกรอกเอกสารเพื่อลงทะเบียนที่หน้างาน

แผนผังตำแหน่งโต๊ะ งานคืนสู่เหย้าสหวิทย์ ปี 2561

ปิดรับการจองโต๊ะแล้วค่ะ

การจองบัตรร่วมงานคืนสู่เหย้า

1. บัตรร่วมงานคืนสู่เหย้า ( 1 โต๊ะ 10 ท่าน) ราคาใบละ 3,000 บาท VIP 5,000 บาท

(บัตร 3,000 กับ บัตร VIP ต่างกันที่โซนตำแหน่งโต๊ะ การตกแต่ง และการบริการเครื่องดื่มที่โต๊ะ VIP จะมีบริการเครื่องดื่ม (non-alcohol) ตลอดงาน ส่วนบัตร 3,000 จะมีบริการเครื่องดื่ม (non-alcohol) หนึ่งชุด หลังจากนั้นจะมีจำหน่ายเพิ่มเติม)

2. ทุกโต๊ะมีหมายเลขกำกับ ท่านสามารถเลือกตำแหน่งโต๊ะได้โดยระบุหมายเลขโต๊ะที่ต้องการในแบบฟอร์มการจอง

(โต๊ะสีเขียว คือ โต๊ะที่ว่าง สามารถจองได้ หากมีการจองตรงกัน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอีกครั้ง)

3. จองบัตรได้ที่หน้าจองบัตร (หากเข้าผ่านโทรศัพท์มือถือ เมนูไปยังหน้าต่างๆ จะเป็นสัญลักษณ์ ขีด 3 ขีดที่มุมบน)

หรือโทร. 035- 522152

4. หลังจากส่งแบบฟอร์มการจองแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน

5. ชำระค่าบัตรคืนสู่เหย้าโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจเพื่อกิจกรรมนักเรียนเก่าสหวิทย์

เลขที่บัญชี 710-0-53510-7

6. แจ้งการโอนเงิน โดยแจ้งชื่อผู้จอง ยอดที่โอน วันเวลาที่โอน ได้ที่หน้าแจ้งการชำระเงิน หรือ โทร. 035-522152

7. การจองบัตรร่วมงานคืนสู่เหย้าจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อทางผู้จัดตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

8. บัตรร่วมงานคืนสู่เหย้า จัดทำในรูปแบบ e-ticket (ไฟล์ภาพ) พร้อม QRcode สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในวันงาน

9. บัตรร่วมงานคืนสู่เหย้า จะถูกส่งถึงท่านทาง email / Line ที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 3 วัน หากไม่ได้รับ โปรดติดต่อ 035-522152