อบรม

โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร

ตารางอบรม

ตารางอบรม เทอม2 ปีการศึกษา 2562

เบอร์ติดต่อวิทยากร

ครูนิวัฒน์ เรืองศิลป์ 0909652567 ครูกัมพุวัณ บุญสาธร 0925086451ครูสุพล ปานสุวรรณ 0802897612