Business Computer

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

ติดต่อสอบถาม และกรอกใบสมัคร พร้อมมอบตัวได้ที่ งานทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

| ดาวน์โหลดเอกสาร

  • เอกสารโครงการ ดาว์นโหลด
  • เอกสารฝึกงาน ดาว์นโหลด

Fic Farm รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคฯ

รางวัลชนะเลิศ โครงการระดับ ปวช.3

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

งานด้านการพัฒนาเว็บไซต์

เจ้าของธุรกิจคอมพิวเตอร์

โปรแกรมเมอร์

พนักงานขายคอมพิวเตอร์

งานโปรแกรม Office

ช่างคอมพิวเตอร์

Network & IT Support