รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

จำหน่ายใบสมัคร 14 พ.ค. - 2 ก.ค. 2561

สมัครด้วยตนเอง ณ หอประชุมพ่อขุนฯ ราม 1 หัวหมาก

ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ 8.30-15.30 น.

1 - 4 มิ.ย. 2561 และ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561

>>ปริญญาตรีส่วนกลาง

>> พรีดีกรีส่วนกลาง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จำหน่ายใบสมัคร 19 มี.ค. - 2 ก.ค. 2561

สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

ทุกวันไม่เว้นเสาร์-อาทิตย์ 8.30-15.30 น.

1 - 4 มิ.ย. 2561 และ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561

เปิดสอน 4 สาขาวิชา

• คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

• คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

• คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

• คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

>>ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

>> พรีดีกรีส่วนภูมิภาค


สมัครทาง Internet (ส่วนกลาง)

12 มีนาคม - 2 กรกฎาคม 2561

สมัครทาง Internet (ส่วนภูมิภาค)

19 มีนาคม - 4 มิถุนายน 2561