รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561 ภาคปกติ พรีดีกรี เทียบโอน ระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 2561 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 13 พฤศจิกายน 2561

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พ.ย. 61

เวลา 8.30 -15.30 น

สมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร สวป. ชั้น 1

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 พ.ย. 61 เวลา 8.30 -15.30 น

สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด

เปิดสอน 4 สาขาวิชา

• คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

• คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

• คณะรัฐศาสตร์ กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

• คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน