ข่าวสารและกิจกรรม

ปฏิทินการจองใช้สนามกีฬากลาง (กีฬาฟุตบอล)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงปฏิทินการจองใช้อาคารพลศึกษา 1 - 4

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

บทความวิชาการ โดยฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการกีฬา

ท่าออกกำลังกายลดอาการปวดหลัง

(จัดทำโดย กภ.พัชรีพร มานพ)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ด้วยหลักการ R.I.C.E)

(จัดทำโดย กภ.พัชรีพร มานพ)

โรคข้อเข่านักวิ่ง (Runner's Knee)

(จัดทำโดย กภ.พัชรีพร มานพ)

ภาวะนิ้วโป้งเท้าเอียง

(จัดทำโดย กภ.พัชรีพร มานพ)

4 ระยะโรคนิ้วล็อก (Trigger finger)

(จัดทำโดย กภ.พัชรีพร มานพ)

ข่าวประกาศราคากลาง/ร่างขอบเขตของงาน

คู่มือจรรยาบรรณ.pdf

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอาคาร/สถานที่และสนามกีฬา

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอาคาร/สถานที่ในการเรียนการสอน

สำนักกีฬา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(สำหรับอาจารย์ผู้สอน)


แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอาคาร/สถานที่ในการเรียนการสอน

สำนักกีฬา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 (สำหรับนักศึกษา/นักเรียนสาธิต)


แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการอาคาร/สถานที่และสนามกีฬาสำนักกีฬา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(สำหรับบุคคลทั่วไป)

ติดต่อเรา

สำนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง

282 ถ.รามคำแหง  แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ   กรุงเทพ ฯ  1 0 2 4 0

Tel. 02 310 8000 ต่อ 8893

Facebook : สำนักกีฬา ม.รามคำแหง

YouTube : สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Tik Tok : สำนักกีฬา ม.รามคำแหง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์