ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รามคำแหง


รับสมัครอบรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร : การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานสำหรับบุคคลทั่วไป

อบรม Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet 
รวม 42 ชั่วโมง

อบรม : วันเสาร์และวันอาทิตย์ 09.00 น.-16.00 น.

วันอบรม : 3 - 31  สิงหาคม 2567 (3, 4, 17, 18, 24, 25, 31) 

เริ่มรับสมัคร : 12 มิ.ย.67

Tel : 02 310 8851

**ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวันอบรมในกรณีที่มีจำนวนผู้สมัครไม่เพียงพอต่อการจัดอบรมได้ **      ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ VKB ชั้น 2

เปิดให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
    - ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตรายชั่วโมง
    - ให้บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
    - ให้บริการ Print & Scan พิมพ์และสแกนเอกสาร
ค่าบริการคอมพิวเตอร์รายชั่วโมง
    - ชั่วโมงแรกราคาชั่วโมงละ 10 บาท

    - ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ 5 บาท (ต้องเป็นการใช้งานที่ต่อเนื่อง)

    - พิมพ์เอกสารขาวดำแผ่นละ 2 บาท

เปิดบริการ  วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.30 น. – 16.30 น.