ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ

แต่งหน้าทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง จัดโครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการแต่งหน้าทำผมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ในราคาเพียง 1,500 บาท/คน เท่านั้น

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 092-459-6358 (อาจารย์จ๋า)

  • โอนเงินแล้วแนบสลิปส่งมาที่ Email: arjaree_s@rumail.ru.ac.th

รับสมัครนักศึกษาใหม่

#TCAS65 #PR #ADMISSION

ประกาศๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบ 3 : Admission แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้


กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พ.ค. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Mytcas.com

  • ประกาศผลวันที่ 18 พ.ค. 2565 ผ่านทาง Mytcas.com และ www.fa.ru.ac.th

  • ยืนยันสิทธิ์วันที่ 18-19 พ.ค. 2565 ผ่านทาง Mytcas.com

*ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ หากไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

ขอเชิญร่วมงาน

การประชุมวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอเชิญร่วมส่งผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีและนาฏกรรมเพื่อนําเสนอ ในการประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 “งานสร้างสรรค์ดนตรและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในอาเซียน”คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะได้จัดการประชุมวิชาการและเผยแพร่งาน สร้างสรรค์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “งานสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏกรรมในวิถีวัฒนธรรมกับการอยู่ ร่วมกันในอาเซียน” เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านสหวิทยาการ งานสร้างสรรค์ดนตรีและนาฏกรรม สร้าง เครือข่ายทางวิชาการศิลปะการแสดงดนตรีและนาฏกรรมให้เข้มแข็งในระดับชาติ กําหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตจากทั้งสามสาขาวิชา ได้แก่ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และนาฏกรรมไทย ตลอดจนบัณฑิตผู้มีผลการเรียนดีในระดับเกียรตินิยมและผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

๑. คุณอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้สแลม) ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล

๒. คุณจิราภรณ์ เล็กพงศ์ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย

๓. คุณจำปา แสนพรม ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ขอแสดงความยินดี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีกับคุณนันทิดา แก้วบัวสาย ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีสากล ในวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รับสมัครนักศึกษาใหม่

#TCAS65 #PR #ADMISSION

ประกาศๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ TCAS รอบ 2 : Quota แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดการดังนี้


กำหนดการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. ถึง 31 มี.ค. 2565 ผ่านระบบออนไลน์

สัมภาษณ์วันที่ 11 เม.ย. 2565 ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง หัวหมาก

ประกาศผลวันที่ 4 พ.ค. 2565 ผ่านทาง Mytcas.com และ www.fa.ru.ac.th

ยืนยันสิทธิ์วันที่ 4-5 ก.พ. 2565 ผ่านทาง Mytcas.com

สละสิทธิ์ 6 เม.ย. 2565 ผ่านทาง Mytcas.com

รายละเอียดหลักสูตร คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มไลน์ คลิก

แบบฟอร์มรับสมัคร คลิก

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "บริบทของงานนาฏกรรมในการรักษาผู้ป่วยของคนอีสาน" จัดโดย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชานาฏกรรมไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


Follow TikTok คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ได้แล้ววันนี้ที่ https://www.tiktok.com/@faramtiktok


สาขาวิชาศิลปะการแสดงไทย ขอเชิญชวนรับชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านทาง Facebook Page คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


TCAS65

ข่าวดีมาแล้วๆ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาดนตรีสากลในระบบ TCAS65 โดยมีกำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2565

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ

ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการแสดงดนตรีแจ๊สและนาฏยกรรมร่วมสมัยในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00-20.00 น. ณ ไอคอนสยามริเวอร์พาร์ค

เพลงเปลวเทียนนำทาง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะศิลปกรรมศาสตร์จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประกาศความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัย ด้วยการประพันธ์เพลงเพื่อใช้ในการสร้างบรรยากาศ

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้

กิจกรรมของคณะ

กิจกรรม FARAM Vocal Workshop

โครงการดีๆ สำหรับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง ในกิจกรรม FARAM Vocal Workshop

วิทยากรโดยครูฟิล์ม ธนพรรษ ญาติเจริญ

- ผู้ก่อตั้ง “ร้องเพลงดอทคอม” https://www.rongpleng.com

- มีประสบการณ์การร้องเพลงผ่านเวทีมากมายทั้งในและนอกประเทศ และการเรียนการสอนรวมถึงผลงานต่างๆ จำนวนมาก

จัดในวันศุกร์ที่ 22 เม.ย. 2565 ที่ ชั้น 13 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นักศึกษาคนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ให้มาลงทะเบียนที่ครูป๊อปนะครับ ไม่ควรพลาดจริงๆ

แสดงผลตรวจ ATK ที่เป็นลบโดยต้องตรวจไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเข้าร่วมงานด้วยนะครับ

>>ชมบันทึกการ Live streaming ที่นี่

Part 01

Part 02

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ร่วมสืบสานประเพณีไทย

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Big Cleaning Day 65

คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ทำความสะอาดและจัดห้องเรียนชั้น 13 ชั้น 15 และชั้น 17

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี โดยมี อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช


จากนั้นได้จัดพิธีทำบุญคณะในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 15 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษาร่วมพิธีสงฆ์ ถวายเครื่องไทยธรรม ภัตตาหาร ให้พร และเจริญพระพุทธมนต์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 15 อาคารสุโขทัย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ภาพบรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ของคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ ชั้น 15 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหงร่วมบรรเลงดนตรีแจ๊สและการแสดงประกอบเพลงราชนิพนธ์ในงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ณ ริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 15 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก