Tietoa meistä

Keitä me olemme?

Seurakuntamme toimii Lohjan Virkkalassa, Karkkilassa sekä Nummella. Vaikka toimintamme onkin useammassa paikassa, olemme silti yhden vanhemmiston paimentama seurakunta. Järjestämme säännöllisesti herätyskokouksia, evankeliointitapahtumia, raamattutunteja sekä rukouskokouksia. Seurakunnallamme on myös aktiivista lasten-, varhaisnuorten-, ja nuorten toimintaa.

Seurakuntamme toiminta alkoi Lohjan Vapaaseurakunnan työntekijän Tapani Rautalahden vetämästä evankeliointityöstä Karkkilassa. Seurakunta Karkkilassa itsenäistyi vuonna 1989. Tärkeimmiksi asioiksi koettiin seurakunnallinen itsenäisyys, lähetystyö ja rukous, jonka vuoksi seurakunnan nimeksi tuli Karkkilan Vapaa Lähetysseurakunta ja toimitilat nimettiin Rukoushuoneeksi.

Toiminta Virkkalassa alkoi 2000-luvun alkuvuosina Eväs-Torpalla järjestettävien rukouskokouksien muodossa.

Mihin uskomme?

Uskomme yhteen Jumalaan, jolla on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jeesus Kristus kuoli koko maailman syntien sovitukseksi. Vastaanottamalla Jeesuksen henkilökohtaisena Vapahtajana ja Herrana ihminen uudestisyntyy sisäisen ihmisensä puolesta saaden syntinsä anteeksi ja tullen osalliseksi iankaikkisesta elämästä.

Opetamme uskoontulleita ottamaan upotuskasteen ja etsimään Pyhän Hengen kastetta eli Pyhällä Hengellä täyttymistä. Raamattu on meille elintärkeä ja pyrimme Jumalan armon avulla elämään Uuden Testamentin opetuksen mukaista käytännön elämää. Tämä koskee mm. avioliiton pyhyyttä, rehellisyyttä, hyvän tekemistä ja seurakuntaelämää.

Tärkeänä pidetään sydämen asennetta, jota tulisi hallita tasapuolisesti armo ja totuus. Myös sellaiset Pyhän Hengen armolahjat, kuten kielillä puhuminen, profetoiminen ja sairaiden parantaminen rukouksen avulla ovat meille tärkeitä. Uskomme iloiseen, mutta vakaaseen kristillisyyteen. Emme pyri vanhoillisuuteen, vaan sovellamme seurakuntatyössä ajanmukaisia työmuotoja, mikäli ne eivät sodi Raamattua vastaan tai aiheuta hajaannusta uskovien kesken.

Työntekijät

Seurakuntamme vanhemmistoon kuuluvat Matti Sainio, Vesa-Pekka Lanne, Jukka Pyykönen ja Miska Heinonen.

Evankelistoina toimivat Pia Lanne ja Jari Korhonen. Lisäksi meillä on lapsi-, varhaisnuoriso-, ja nuorisotyöstä vastaavat vetäjät.

Työntekijöiden yhteystiedot löydät yhteystiedoista.