02 ข้อมูลผู้บริหาร


ชื่อ นามสกุล นายทินกร อินโท่โล่

กลุ่มบุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม

รายละเอียด

ที่อยู่ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 119 ม.16

ต. ร่อนทอง อ. สตึก จ. บุรีรัมย์ 31150

โทรศัพท์ 0819763446

อีเมล thinnakorn.in77@gmail.com