ยินดีต้อนรับท่านเข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถาม

เพียงตอบแบบสอบถามและระบุชื่อที่อยู่ที่ชัดเจน ท่านก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลจากเรา

รางวัลจะแตกต่างกันในการจัดกิจกรรมแบบสอบถามแต่ละครั้ง