วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีให้การต้อนรับ ว่าที่ร.ต. ธณัชชนม์ จาคาภิรมย์ ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2

คำสั่งอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี