ยินดีต้อนรับ website: การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

และสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Link ที่เกี่ยวข้อง

Test- enhance case based learning (รุ่นที่ 3)

วันที่ 10 มกราคม 2562

เวลา 12.00 -16.00น

ห้องบรรยาย 3 ชั้น 1

ตึกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Download

  • แบบฟอร์มการเขียนบทความ

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 12.00-16.00 น ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 1

ตึกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ

Test-enhanced case based learning (รุ่นที่ 2)

วันที่ 13 กันยายน 2561

เวลา 1200-16.00 น

ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 1

ตึกสถาบันร่วมผลิตแพทย์ฯ