“ROBOTIC” หุ่นยนต์นี่มันสุดยอด

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา กลุ่มนักศึกษาชั้นปี ที่ 1,2,3,4 คณะสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่สนใจเทคโนโลยี robotic เข้าเยี่ยมชม ศึกษาการทำงาน ของ ROBOT เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบในอนาคต ต้องขอขอบคุณ A.GO Co-Making Space ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอุปกรณ์ ให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ มา ณที่นี้ด้วยครับ