แนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการศึกษา และหลักเกณฑ์การดำเนินงานประกวดออกแบบบ้านพักอาศัย โครงประกวดแบบบ้านเขียว ส.อ.ท. “บ้านเมืองไทย อยู่สบายแบบไทย ให้คุณค่าเรื่องการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม” คลิก