Physical Education

วิสัยทัศน์

พัฒนากีฬาให้หลากหลาย ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก้าวไกลให้ทันโลก


อัตลักษณ์

ร่างกายแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการแข่งขันกีฬาฟุตซอล RS.L.ต้านภัยยาเสพติดที่นี่

9 พ.ค. 2562 ผลการแข่งขันกีฬาคริกเก็ต กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"ทีมชายได้เหรียญทองแดงครับ

16 พฤษภาคม 2562 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562

8-11 สิงหาคม 2562 การแข่งขันชุคบอลชิงแชมป์โลก WORLD TCHOUKBALL CHAMPIONSHIPS 2019 ณ ประเทศมาเลเซีย

ผลงานกลุ่มสาระฯ

กีฬาคริกเก็ต

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

9-20 พฤษภาคม 2562

ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม

จ.บุรีรัมย์

กีฬาวู้ดบอล

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 "บุรีรัมย์เกมส์"

9-20 พฤษภาคม 2562

ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์

จ.บุรีรัมย์


กีฬาชุคบอล

APTC2018

6-8 july 2018

at SINGAPORE

SEATBAC2017

3-5 November 2017

at Ramkhamheang University

THAILAND

กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

Tchoukball

Woodball

Cricket