วิชา ประวัติศาสตร์

ยินดีต้อนรับ Welcome

สวัสดีค่ะนักเรียน

มาทำความรู้จักวิชากันเถอะ :))

คำอธิบายรายวิชา: เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองประเทศชาติในยุคปัจจุบัน ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่มีผลต่อการพัฒนาทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกต่อสังคมโลกและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ