Внутрішня сиcтема забезпечення якості освіти

6095138581846122442806.pdf
Положення про внутрішню систему.pdf

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗПТО