מפגש ראשון

ישיבת נציגות הורים - מפגש 1 – יום שני 15.10.18


הצגת מצגת מלווה בהסבר על ידי ויקי

דגש על מיגור שיחות מסדרונות על בית החינוך ואימוץ גישה חיובית – לראות את הטוב.

בית ספר מנגן

להוציא מכתב לכלל הורי ביתהספר. לציין א הפורמט , מורים, זמן וכו'.

יצא מכתב.

מרחבי בחירה

להוציא מכתב להורים אודות מרחבי בחירה. תרומה וכו'.

יצא מכתב .

גינה אקולוגית

באחריות הנהגה ירוקה לדאוג לפינת הכיור בגינה.

פועל.

שיעורי אנגלית

כיתות ג' + ו2 ילמדו אנגלית במידה ויהיו שעות.

לכיתה ג' יש שיעור אנגלית. הוגשה בקשה לשעות נוספות.

דפיברילטור

להורים יש תקציב על סך 6000 ₪.

חלק מההורים מבקשים לרכוש מכשיר זה כשעלותו הנה 5000 ₪.

נתרם דיפברליטור על ידי עירית סלומון אמא לאוראל תלמיד כיתה ב'- על כך התודה והברכה.

נושא זה ידון בישיבה הבאה.

מטרת נציגות ההורים

פגישות תכליתיות ואופרטיביות

הוחלט על הקמת מספר ועדות כמו: קהילה,בטיחות, גיוס משאבים.

הוחלט כי במפגש הבא יקבעו ועדות.

כתבה: ראומה